Het Oostland mysterie

In 2017 schreven 10 leden van Oostland Literair een spannend feuilleton, het Oostland mysterie geheten. De 10 delen verschenen in de plaatselijke huis-aan-huisbladen Telstar en de Heraut. Elke aflevering bestond uit zo’n 500 woorden en bevatte een cliffhanger, zodat de lezers benieuwd waren naar de volgende aflevering.

Hieronder vindt u de 10 delen van dit feuilleton en de naam van de schrijver die de aflevering heeft gemaakt.