Auteurs

Het platform Oostland Literair maakt het beginnende en minder bekende schrijvers en dichters mogelijk om samen verhalenbundels uit te geven. Het project van dit jaar is 2020, 75 jaar vrijheid. De bundel is op 11 maart uitgebracht en via alle boekhandels te koop voor 10 euro. 

De 14 auteurs/dichters van 2020, 75 jaar vrijheid

Theo Akse (Den Haag, 1956) is een Oostlander die in zijn boeken terugkeert naar zijn geboortestad. Zijn debuut thriller ‘Verborgen stroming’ speelt zich voor een groot deel af in het statige centrum van Den Haag. Bij het schrijven van de fictie over moord, wapenhandel, ondergronds bankieren en witwassen tapte hij uit zijn eigen tientallen jaren recherche-ervaring. Hij werkte onder meer negen jaar als politieattaché in het Verre Oosten. In 2015 kwam zijn tweede Haagse thriller uit. Theo werkte eerder mee aan de bundel “Te gek voor Woorden”. Voor 2020 schreef hij het verhaal “steen voor steen”. ‘Vrijheid is een onbetaalbaar goed’, aldus Theo.

Femmy ten Cate verdiende 30 jaar lang haar brood in de journalistiek. Eerst als redacteur, vervolgens als eind- en later als hoofdredacteur van onder meer Groei & Bloei. In 2016 verscheen haar boek over burn out, getiteld Reset jezelf. Nu heeft ze zich op fictie gestort. Ze schrijft verhalen, gedichten en werkt aan een roman. In 2018 verscheen een verhaal van haar in een bundel met de volgens een jury o.l.v. Thomas Verbogt, tien beste inzendingen van een prozawedstrijd. Femmy werkt met 2020 voor het eerst mee aan een project van Oostland Literair. Ze schreef voor de verhalenbundel het verhaal “Slapeloos”. ‘Vrijheid is vrij zijn om te houden van wie je houdt, te geloven of niet, te leven zoals je wilt én – als het nodig is – te sterven wanneer je wilt’, aldus Femmy over 75 jaar vrijheid.

Hans Cieremans is een gepensioneerd docent van het ROC Mondriaan in Delft. Daarvoor werkte hij 25 jaar in de gezondheidszorg (verpleeghuizen). Al jaren schrijft Hans gedichten, waarvan er enkele op zijn website staan. Zijn laatste gedichtenbundel heet ‘Vergeet-me-nietjes’ over mensen met dementie. Hans presenteert wekelijks en radioprogramma over de zorg. Hij is een van vaste dichters van Oostland Literair. Voor 2020 schreef hij het verhaal “De oude boerderij”. ‘‘De reden komt voort uit de warme herinneringen die ik heb overgehouden aan de vrienden op de boerderij over wie ik het in mijn verhaal heb’, aldus Hans.

Arie van Driel is initiator van en drijvende kracht achter Oostland Literair. De oud-journalist van het AD heeft veel interviewbundels op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan drie uitgaven van Oostland Literair. Hij zegt daarover: ‘De mens is in velerlei opzicht een boeiend wezen. Maar eigenwijs, zelfvoldaan, introvert of een schreeuwer, ieder mens heeft wel iets te vertellen. In de regel zijn dat ook nog eens hartverscheurende verhalen. Daar houd ik van, die grijpen me bij de keel. En daarom schrijf ik ze op.’ In 2016 kwam zijn eerste fictieboek uit: Vlinder. Voor Vriendschap waagde hij zich aan een nieuw avontuur: het schrijven van kinderverhalen. In2020 staat het verhaal “De afrekening”. ‘Menselijk en daarom zo herkenbaar’, aldus Arie over zijn bijdrage.

Jeroen den Harder is dichter, columnist en journalist voor de lokale omroep. Zijn voor velen herkenbare gedichten gaan over het dagelijks leven. In 2018 kwam zijn debuutbundel “Alles op z’n plek” uit. En in 2018 schreef hij een gedicht voor de kinderboekenverhalenbundel Vriendschap. Dit keer draagt hij met twee gedichten over de vrijheid bij aan de bundel 2020. ‘Het is belangrijk om elk jaar stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij oorlogen waarbij wij als Nederland betrokken zijn. Het is belangrijk om deze verhalen te vertellen, hoe afschuwelijk ook, om mensen weer eens te laten inzien dat wij, binnen de lijntjes van de wetgeving, mogen leven, werken en recreëren‘, aldus de dichter over zijn bijdrage.

Dirk Langstraat publiceerde eerder onder de schrijversnaam Dirkèl in 2008 de verhalenbundel ‘ De Slangendanseres’ en in 2011 de roman ‘Een vrouw heeft ook recht op een snor’. Evenals die publicaties ademt zijn nieuwe verhaal ‘Het einde van de dienaar’ dat in de kerstbundel Dennengeur & Kunstsneeuw van Oostland Literair is opgenomen een mengeling van bizar en humoristisch uit. Op 16 april 2016 kwam zijn nieuwe gedichtenbundel uit, eveneens bij Uitgeverij Oostland. Voor de bundel Passievol schreef Dirk het verhaal De Schaatsfanaat. In 2020 staan twee bijdragen van zijn hand. Het verhaal “Vrede heeft zijn prijs” en het gedicht “PTSS”. ‘Te mogen leven in vrede is een zegen, maar is niet vanzelfsprekend. Er moet steeds aan gewerkt worden. Vandaar mijn verhaal.’

Adriana Madderom had als kind al een enorme leeshonger en schreef graag opstellen in de klas. Begin jaren tachtig won ze de hoofdprijs van een korte verhalenwedstrijd in de Libelle .
Daarna schreef ze regelmatig voor Libelle én Margriet verhalen. Later kreeg ze de eerste prijs voor een verhaal geschreven in het West-Fries. Dat werd geplaatst in de bundel ‘Zuks moet je opksroive’. Ook schreef ze cabaretteksten. Twee gedichten van haar zijn opgenomen in een bundel van Stichting Schrijvenswaard. Op dit moment schrijft ze maandelijks een column voor een katholiek mededelingenblad. Adriana werkt als gastauteur mee aan 2020, waarvoor ze het verhaal “Appelkindje” schreef. ‘Ik heb de Tweede Wereldoorlog niet bewust meegemaakt, omdat ik een paar maanden voor de bevrijding ben geboren. Maar ik hoef maar naar het nieuws te kijken om te beseffen dat het een weelde is om in een land te wonen zonder oorlog. Daarom laat ik de hoofdpersoon in mijn verhaal, ondanks haar dementie, nadrukkelijk zeggen dat herdenken zo belangrijk is.’

Marguerite de Ruijter is journaliste, blogger en tekstschrijver. In 2014 kwam haar debuutroman Roem en ambitie uit, over twee broers en popartiesten en hun strijd met de sociale media. Juli 2015 verscheen ‘Ambory’ over een zoektocht naar een verdwenen diplomatendochter op Malta. 7 november 2015 volgde ‘Help, ik word 50′. Daarvoor interviewde ze 50- ers die in 2014 (100 jaar na WOI) en in 2015 (70 jaar na WOII) Abraham of Sarah zagen. En in 2020 komt in deze zelfde serie Help ik word ouder uit (over jonge ouders). Marguerite werkte mee aan de bundels Te Gek voor Woorden , Dennengeur & Kunstsneeuw, Passievol, Stil Leven en Vriendschap. Voor de eerste twee bundels verzorgde zij samen met Gerard van de Schootbrugge de eindredactie, voor Vriendschap deed zij dat samen met Claudia C. de Rave-Reijpert . Voor Passievol ontwierp ze samen met Jennefer Zuniga-de Jong de omslag. Daarnaast is Marguerite webredacteur van oostlandliterair.nl. Voor 2020 schreef ze “De verhalenmarkt”, gebaseerd op haar moeder die als kind de oorlog meemaakte.  “We moeten zorgvuldig met onze vrijheid omgaan, die koesteren en bewaken. We hebben de keuze, dus gebruik die goed.’

Gerard van de Schootbrugge schrijft fictie en non-fictie. Het eerste onder het pseudoniem Gerard Espunt. Hij is fysicus en werkte tot zijn pensioen bij TNO. Gerard heeft vier jeugdboeken op zijn naam staan: de Wittekappengattrilogie en Zwerg. Hij schrijft verder poëzie, korte verhalen, columns en artikelen. Voor meer informatie: www.espunt.nl. Gerard deed onder meer samen met Marguerite de Ruijter de eindredactie voor de bundels Te Gek voor Woorden en Waanzin van Oostland Literair. Daarnaast was hij eindredacteur van Passievol (2017). Voor 2020 schreef Gerard “Voor een zak bruine bonen”.  Gerard over 75 jaar vrijheid: ‘Vrijheid is een dynamisch begrip. Het zal in de relatie tussen het individu en zijn samenleving permanent moeten worden bewaakt en bijgestuurd. Vrijheid om bij te sturen, onder alle omstandigheden. Misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste.’

Rianne Sie-van DijkRianne Sie-van Dijk studeert Intelligentie en Muziekwetenschappen aan de Universiteit in Utrecht. Ze houdt zowel van schrijven als gedichten maken. Rianne werkte mee aan de bundels Waanzin, Passievol en Dennengeur & Kunstsneeuw. Voor de laatste ontwierp ze ook de cover. Verder is Rianne  lid van de PR-commissie van Oostland Literair en onderhoudt ze de Facebookpagina van Oostland Literair. Voor 2020 schreef zij “Oorlogsverhalen”. Rianne hierover: ‘Daarin is een grote rol weggelegd voor de angst die wij al 75 jaar niet meer dagelijks hoeven ervaren. Ik heb dit geschreven, omdat ik wil dat wij altijd blijven herdenken wat het is om niet vrij te zijn, alsmede iedereen te herdenken die zijn/haar leven heeft gegeven zodat wij nu vrij kunnen zijn.’

Nick Steenkamp studeerde Andragogische- en pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1980 werd hij persvoorlichter en vervolgens woordvoerder van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Na enkele jaren volgde zijn benoeming tot Kabinetschef van het departement. Naast zijn reguliere werk heeft hij verschillende boeken geschreven. Op dit moment is hij publicist, columnist en adviseur van de Habitat Foundation, een internationale stichting die zich inzet voor de huisvesting van daklozen en kansarmen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is Nick een van de drijvende factoren achter en de voorzitter van Oostland Literair. Nick schreef aan vier bundels mee. Voor 2020 schreef hij de inleiding. ’75 jaar vrijheid betekent voor mij het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn echter niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.’

Ineke Verkade schreef als kind al graag opstellen. Later schreef zij voor haar werk veel zakelijke teksten. De passie voor schrijven begon pas goed toen zij een schrijfcursus ging volgen. Na een cursus ‘korte verhalen schrijven’ begon het pas echt op gang te komen. Op aandringen van anderen bracht ze een aantal jaar geleden een boekje uit, waarin zij verhalen uit het dagelijkse leven sterk overtrokken en op geestige wijze weergeeft. Voor 2020 schrijft zij “Oma leest voor”, een verhaal over wat “vrijheid” voor de verschillende generaties betekent. ‘Voor mij is vrijheid te kunnen gaan en staan waar ik wil, te kunnen zeggen wat ik voel en mijn mening met anderen kan delen zonder bang te hoeven zijn voor represailles. Ik ben een individu, ik word gehoord; ik mag er zijn.’

Willem de Vreede schrijft verhalen en gedichten. Het dagelijkse leven is een onuitputtelijke inspiratiebron  voor hem. In 2011 bracht hij de verhalen- en gedichtenbundel ‘Leven op een zandkorrel’ uit. En in 2016 verscheen zijn boek ‘Sluimerend Licht’. Website www.willemdevreede.nl. Willem schreef gedichten voor de bundel Waanzin en verhalen voor de bundels Dennengeur & Kunstsneeuw en Passievol van Oostland Literair. Zijn bijdrage voor 2020 heet “Vrijheid is een werkwoord”. ’75 jaar vrijheid moeten we blijven gedenken en ja, vrijheid is een werkwoord. Vandaar mijn verhaal over Westerbork, over het herinneringspad dat aangelegd is tussen het herinneringscentrum en kamp Westerbork. Het is een verhaal, vooral voor jongeren, in de hoop dat ook bij hen het besef doordringt dat we deze tragedie nooit mogen vergeten.’

Arno Weijgertse  is geboren en getogen in Pijnacker. In de jaren negentig begon hij met het schrijven van korte verhalen. Door de enthousiaste reacties werd schrijven naast een hobby ook een passie. Dat resulteerde in negen thrillers die zich kenmerken door bloedstollende verhalen en verrassende plots. In 2015 keerde Arno terug naar de korte verhalen. De gebeurtenissen van alledag, en specifiek de wondere wereld van de metro, spelen een hoofdrol in de verhalen die zijn doorspekt met humor, zelfspot en zijn geheel eigen blik op de wereld. In ‘Verhalen uit de metro’ en ‘Verhalen uit de metro en meer’ zijn meer dan 100 verhalen gebundeld. In april 2017 startte Arno Weijgertse zijn eigen blogpagina. Arno schreef voor 2020 “De stille getuige”.  ‘Iedere werkdag loop ik langs het monument dat Ossip Zadkine maakte naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam. Iedere werkdag denk ik een paar seconden aan de oorlog en hoe blij wij mogen zijn dat we in vrijheid leven.’

2021: ZOMERVERHALEN

In de zomer van 2021 komt onze nieuwe bundel uit. 12 auteurs schrijven een boek vol korte verhalen in het chitlit-genre. We stellen de auteurs graag aan uw voor.

Shirley-Ann Benda

 

 

 

Femmy ten Cate verdiende 30 jaar lang haar brood in de journalistiek. Eerst als redacteur, vervolgens als eind- en later als hoofdredacteur van onder meer Groei & Bloei. In 2016 verscheen haar boek over burn out, getiteld Reset jezelf. Nu heeft ze zich op fictie gestort. Ze schrijft verhalen, gedichten en werkt aan een roman. Het is de tweede keer dat Femmy aan een bundel van Oostland Literair meeschrijft. Eerder deed ze dat met “Slapeloos” dat in 2020, 75 jaar vrijheid is opgenomen. De titel van haar bijdrage voor 2021 is nog niet bekend.

 

Portretfoto Erika van DalenErika van Dalen vertelt verhalen die tot je verbeelding spreken. In 2017 debuteerde ze met de roman ‘Helemaal dood bestaat niet’ bij uitgeverij Elikser, waarmee ze landelijke erkenning als schrijver kreeg. Het boek is te leen in bibliotheken in Nederland en België. Daarnaast gebruiken diverse landelijke platforms het spiegelverhaal bij het omgaan met de thema’s depressie en zelfdoding. Deze ervaringen moedigde Erika aan om meer van haar verhalen blijvend voor groter publiek toegankelijk te maken. In ’20/’21 verschijnen zowel haar tweede roman over een hedendaags fenomeen, vechtscheiding, die leest als een rollercoaster (Elikser) als de verhalenbundels waar ze met de korte verhalen ‘Zoals de Seizoenen’ (over rouw en verwerking, Ambilicious) en ‘La Vita è Bella’, een Chicklit, aan bijdraagt. Met dit laatste verhaal kan Erika haar eigen genre uitbreiden met vrolijke, speelse verhalen.

Jeroen den Harder

Jeroen den Harder is dichter, columnist en journalist voor de lokale omroep. Zijn voor velen herkenbare gedichten gaan over het dagelijks leven. In 2018 kwam zijn debuutbundel “Alles op z’n plek” uit. En in 2018 schreef hij een gedicht voor de kinderboekenverhalenbundel Vriendschap. Voor 2020, 75 jaar vrijheid schreef hij twee gedichten. Dit keer dus een verhaal voor een hem onbekend genre. De titel maken we later bekend.

 

Arie van Driel ls initiator van en drijvende kracht achter Oostland Literair. De oud-journalist van het AD heeft veel interviewbundels op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan vier uitgaven van Oostland Literair. Met het genre chitlit waagt Arie zich in een nieuw avontuur. 

 

Wicorel van der Pol

Wicorel van der Pol volgde al enige tijd met belangstelling de verhalen van Rianne Sie over Oostland Literair. Toen zij de kans kreeg als gastschrijver aan Passiegrafie mee te werken, greep zij die met beide handen aan. Ze schrijft al van jongs af aan en probeerde meerdere genres uit: detectives, dramatiek, horror, een toneelstuk, zo nu en dan een gedicht. De grootste liefde ontstond echter voor korte verhalen waar u als lezer op het verkeerde been wordt gezet en de ironie koning is. Recent heeft zij haar studie Kunstmatige Intelligentie afgerond en staat ze op het punt het bedrijfsleven in te stappen. Een mooi moment dus om de pen weer op te pakken. Immers, schrijven voelt voor haar nog steeds als een maandenlange vakantie. Ditmaal zal ze de lezer om de tuin proberen te leiden met een ogenschijnlijk voorspelbare chicklit. Laat u zich verrassen door haar verhaal ‘Rode wijn en klaprozen’?

 

Marguerite de Ruijter

Marguerite de Ruijter is journaliste, blogger en tekstschrijver. In 2014 kwam haar debuutroman Roem en ambitie uit, over twee broers en popartiesten en hun strijd met de sociale media. Juli 2015 verscheen ‘Ambory’ over een zoektocht naar een verdwenen diplomatendochter op Malta. 7 november 2015 volgde ‘Help, ik word 50’. Dit jaar verschijnt ‘Help ik word ouder (papa/mama)’. Marguerite werkte mee aan de Oostland Literair-bundels Te Gek voor Woorden, Dennengeur & Kunstsneeuw, Passievol, Stil Leven, Vriendschap en 2020, 75 jaar vrijheid. Voor de eerste twee verzorgde zij samen met Gerard van de Schootbrugge de eindredactie, voor Vriendschap deed zij dat samen met Claudia C. de Rave-Reijpert . Daarnaast is Marguerite webredacteur van oostlandliterair.nl. Voor de chitlistbundel van 2021 schrijft ze ‘De zegelring van Jeju’. 

 

Rianne Sie-van DijkRianne Sie-van Dijkstudeert Intelligentie en Muziekwetenschappen aan de Universiteit in Utrecht. Ze houdt zowel van schrijven als gedichten maken. Rianne werkte mee aan verschillende bundels van Oostland Literair. Voor Dennengeur & Kunstsneeuw ontwierp ze ook de cover. Verder is Rianne  lid van de PR-commissie van Oostland Literair en onderhoudt ze de Facebookpagina. 

 

Nick Steenkamp studeerde Andragogische- en pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1980 werd hij persvoorlichter en vervolgens woordvoerder van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Na enkele jaren volgde zijn benoeming tot Kabinetschef van het departement. Naast zijn reguliere werk heeft hij verschillende boeken geschreven. Op dit moment is hij publicist, columnist en adviseur van de Habitat Foundation, een internationale stichting die zich inzet voor de huisvesting van daklozen en kansarmen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is Nick een van de drijvende factoren achter en de voorzitter van Oostland Literair. Nick schreef aan vier bundels mee. Voor de nieuwe chitlitbundel schrijft hij het verhaal ‘Zomerliefde’.

 

Trix van Walsum

 

 

 

Arno Weijgertse  is geboren en getogen in Pijnacker. In de jaren negentig begon hij met het schrijven van korte verhalen. Door de enthousiaste reacties werd schrijven naast een hobby ook een passie. Dat resulteerde in negen thrillers die zich kenmerken door bloedstollende verhalen en verrassende plots. In 2015 keerde Arno terug naar de korte verhalen. De gebeurtenissen van alledag, en specifiek de wondere wereld van de metro, spelen een hoofdrol in de verhalen die zijn doorspekt met humor, zelfspot en zijn geheel eigen blik op de wereld. In ‘Verhalen uit de metro’ en ‘Verhalen uit de metro en meer’ zijn meer dan 100 verhalen gebundeld. Voor de chitlistbundel van 2021 schrijft Arno het korte verhaal ‘Lola-dag’.

Jennefer Zuniga-deJong

 

 

 

Drijvende krachten achter het platform Oostland Literair: Nick, Arie en Jennefer

Arie van Driel is initiator van en drijvende kracht achter Oostland Literair.

Nick Steenkamp is voorzitter van het platform Oostland Literair.

Jennefer Zuniga-de Jong verzorgt het secretariaat van Oostland Literair en is eigenaar van Uitgeverij Oostland. Veel van de verhalenbundels zijn via haar uitgeverij gepubliceerd.

Auteurs en dichters die aan eerdere verhalen- en gedichtenbundels hebben meegewerkt.