Categoriearchief: Het Oostlandmysterie

Lees nu alle delen online van het Oostlandmysterie

Oostland Literair publiceerde van oktober 2016 tot en met januari 2017 een spannend feuilleton in de plaatselijke huis-aan-huisbladen. De tien auteurs die hieraan hebben deelgenomen hebben dit feuilleton nu online op deze site geplaatst. Dus wie het mysterie graag wil uitlezen: kijk onder de button boeken en lees hier het spannende verhaal van een leerling-journalist en het raadsel van Oostland.

Hier alvast een voorproefje:
Plotseling stopte Nathalie met praten en keek ze verbaasd naar het open raam dat in de wind stond te klapperen.
‘Waarom staat je raam wagenwijd open? En wat doe jij eigenlijk op de grond?’
Ze stak haar hand uit om hem omhoog te helpen, waarbij een klein stukje van haar onderarm zichtbaar werd. Ferdinand keek ernaar en verbleekte.
‘Wat is dat teken op je pols?’